ऐतिहासिक विद्रोहलाई नाट्यरूप दिन सफल 'योगमाया'
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, असार ७