माघ १ गतेदेखि रंगमञ्चको ढोका खुल्ने
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २६