पुरानो घरमा नाटक 'ट्युवेल' मञ्चन

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, असार १५