काललाई टक्क छोएर, फुत्त फर्किएको त्यो पल...
{"status":"success"}