धन्य, बा-आमा, श्रीमती र छोराहरूमा संक्रमण सारिनछु!
ऋषिराम न्यौपाने