पहिलो भेटमै 'तिमी' सम्बोधन गर्नेहरु कहिल्यै मन परेन