बर्खा मौसममा पहिरोबाट बच्न ख्याल राख्नुपर्ने केही कुराहरु