२५ लाखको धितो जोडेर बसेका हामी बेरोजगार युवा
सागर पौडेल शिक्षक, सिद्ध बराह उ. मा. बि. पोखरा