लैंगिक समानतामा लेखिएका कानुन व्यवहारमा परिणत गरौं