राजनीति गर्नबाट रोक्ने अनि महिला प्रधानमन्त्री खोज्ने?