हामी आत्मनिर्भर बनिसक्यौं, अब पुरूषहरू तपाईंहरू कहिले बन्ने?