अमेरिकामा छोरासँग गरेको त्यो बाचा जित्न झोला भिरेर पचास कटेसी कलेज धाउँदैछु