किन आवश्यक छ काली-कर्णाली चुरे पदमार्ग

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रस्तावित धार्मिक, प्राकृतिक, जैविक सम्पदाको समिश्रण भएका गन्तव्यहरु