...र आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेरै भए पनि आमा बन्ने निर्णय गरिन्