सँगै अधिकृतमा नाम निकालेका साथी एउटाको बढुवा, अर्को तारिख धाउँदै!