बच्चा जन्माउनुअघि सोच्नै पर्ने कुराहरू के हुन्?

दीपराज थापा

कात्तिक ५