जन्मिएको तीन महिनासम्म बच्चाको हेरविचार कसरी गर्ने?