sarbottam
sarbottam

'अधिकृतभन्दा कम योग्यताको केटाको कुरा मेरोसामु नल्याउनू!'

Skywell
Skywell
gibl
gibl
agni inner
agni inner
Machapuchare
Machapuchare