जागिर लोक सेवा पास गरेर खाएँ तर जोगाउन गौंडा-गौंडामा परीक्षा पास गर्नुपर्ने रहेछ!