तिम्रो बन्न नसके पनि इन्जिनियर बन्ने आश मारेको छैन!

लोमन प्यासी

वैशाख १७