आकाशबाट आए पनि बाकसमा आउन नपरोस् बा!

निल थापा

निल थापा

असार ९