खरको छानोलाई सम्पन्नताको प्रतीक मानिने बेलायतको त्यो गाउँ!