३०० मत गन्दा धरानमा गठबन्धनको अग्रता कायम, पछ्याउँदै हर्क साङपाङ