हवाइ यात्रुको बिमा बढ्ने, एक लाख १२ डलर बनाइने

छापाबाट

काठमाडौं, वैशाख १६