सर्वोच्चमा दिनभर स्वस्तिशान्ति

छापाबाट

काठमाडौं, वैशाख १८