१८ अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल निषेध

छापाबाट

काठमाडौं, वैशाख १८