सार्वजनिक संस्थानले सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने

छापाबाट

काठमाडौं, वैशाख १८