२२ तलाको धरहरा: यसकारण टेलिकमको प्रस्ताव ‘रिजेक्ट’

छापाबाट

काठमाडौं, वैशाख १९