मोदी गाडीमै जानकी मन्दिर जाने, दुबै प्रधानमन्त्रीले सँगै पूजा गर्ने
छापाबाट जनकपुर, वैशाख २०