केन्जिङ भ्यालीमा स्वर्गका टुक्रा !
 हरिहर पौडेल
हरिहर पौडेल