घलेखर्कमा डाइनोसरको खुराक...

छत्रे उन्यूँ जोगियो तर डाइनोसर...

काशीराज भण्डारी

(भण्डारी नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हुन्।)