घलेखर्कमा डाइनोसरको खुराक... छत्रे उन्यूँ जोगियो तर डाइनोसर...
काशीराज भण्डारी (भण्डारी नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हुन्।)