नदी पछ्याउँदै पुगेको तालको कथा

संजय मानन्धर

वैशाख २४