मनसुनमा पाथीभरा दर्शन गर्दा... 

घनश्याम पौडेल 

ताप्लेजुङ