कमला सिँचाइको मूलद्वारलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिँदै