होमस्टेमा सफलता देख्दै ब्युहूँकोटबासी
बासुदेव पौडेल गण्डकी, फागुन १०