अमेरिकामा अझ धेरै रोजगारी गुम्ने, उप-राष्ट्रपति पेन्सकी प्रेस सचिवलाई भयो कोरोना
एजेन्सी न्यू योर्क, वैशाख २७