सहयोगीलाई कोरोना भएपनि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा नबस्ने
एजेन्सी वासिङ्टन, वैशाख ३०