लेवनानमा तलव कटौती गर्ने चर्चापछि राष्ट्रव्यापी हडताल
एजेन्सी बेरूत, लेबनान, जेठ ७