मर्केल र ली इरान आणविक सम्झौता र खुला व्यापारको पक्षमा
एजेन्सी बेइजिङ, चीन, जेठ ११