कोपन्हेगनमा विदेशीलाई समेत लोभ्याएर मनाइयो गणतन्त्र दिवस
प्रकाश सापकोटा कोपनहेगन, जेठ १५