दिल्लीले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका २० क्षेत्र  बन्द गर्‍यो
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, चैत २७