अब तीन 'तलाक' भन्दैमा सम्बन्ध विच्छेद नहुने
सेतोपाटी नयाँ दिल्ली, भदौ ६