जापानमा पुगेका महेन्द्र पी लामा भन्छन 'स्याण्डविचका २ पाउरोटी बिचको संघटक हो नेपाल'
डा. विजय ज्ञवाली / जानुका खतिवडा जापान