'मलेसियन प्रहरीले मलाई पक्राउ गरेको हो, तर ठगी गरेको छैन्'
सेतोपाटी मलेसिया, भदौं २७