जेरूसलेममा दसौं हजार मानिसहरू किन निस्किए सडकमा

एजेन्सी

एजेन्सी

जेरूसलेम, चैत १७