युरोपमा कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु बेलायतमा
एजेन्सी लन्डन, वैशाख २४