'सेल्फ-आइसोलेसन'मा नबस्नेलाई बेलायतले १० हजार पाउण्ड जरिमाना गर्ने
एजेन्सी लन्डन, असोज ४