चोक-चोकमा ठूला माछा र साना माछाको द्वन्द्व

प्रभाकर गौतम

काठमाडौं, मंसिर १६
नवीनबाबु गुरूङ काठमाडौं, मंसिर १६