अमेरिकाको ग्रेडिएन हेल्थ सिस्टमले नेपालका ९  वटा अस्पतालमा ५० थान भेन्टिलेटर सहयोग गर्ने