आहा, नयाँ नोट! (तस्बिरहरू) 
नवीनबाबु गुरूङ काठमाडौं, असोज ४